• PHÒNG TẮM MASSAGE MF03 (PHÒNG TẮM MODEL :MF03)

  13.090.000₫

  • Mã sản phẩm: MF03
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :1500X1900 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MF01 (PHÒNG TẮM MODEL :MF01)

  10.890.000₫

  • Mã sản phẩm: MF01
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :1200X1900 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MA6029 (Phòng tắm model :MA6029)

  88.190.000₫

  • Mã sản phẩm: MA6029
  • Thương hiệu: CARANO
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - Massage lưng chân - Quạt giải nhiệt - Thiết bị nghe radio và loa + Kính cường lực - CP chống giựt - Búp sen tắm bên trên - Bảng điều khiển - Cửa trượt bên trông + Kích thước :900 x 900 x 2170 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE M658 (Phòng tắm model :M658)

  108.680.000₫

  • Mã sản phẩm: M658
  • Thương hiệu: CARANO
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + Kính cường lực - CP chống giựt - Búp sen tắm bên trên - Bảng điều khiển - Cửa trượt bên trông + Kích thước :1420 x 1420 x 2150 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MA6080 (PHÒNG TẮM MODEL :MA6080)

  38.470.000₫

  • Mã sản phẩm: MA6080
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :900X900X2200 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MA6027 (PHÒNG TẮM MODEL :MA6027)

  110.020.000₫

  • Mã sản phẩm: MA6027
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :1500X813X2135 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MA6023 (PHÒNG TẮM MODEL :MA6023)

  97.240.000₫

  • Mã sản phẩm: MA6023
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :900X900X2135 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MD034 (PHÒNG TẮM MODEL :MD034)

  65.210.000₫

  • Mã sản phẩm: MD034
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :1000X1000X2135 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MA6070 (PHÒNG TẮM MODEL :MA6070)

  39.800.000₫

  • Mã sản phẩm: MA6070
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :900X900X2200 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE MA6012 (PHÒNG TẮM MODEL :MA6012)

  109.480.000₫

  • Mã sản phẩm: MA6012
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :1500x1500x2300 (mm)
 • PHÒNG TẮM MASSAGE M8862 (PHÒNG TẮM MODEL :M8862)

  139.700.000₫

  • Mã sản phẩm: M8862
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: + Phòng tắm xông hơi ướt - massage lưng chân -quạt giải nhiệt -thiết bị nghe radio và loa + kính cường lực -cp chống giựt -búp sen tắm bên trên -bảng điều khiển -cửa trượt bên trông + kích thước :1700x1200x2280 (mm)
CARANO
CARANO