Chính sách vận chuyển – giao nhận

Chính sách vận chuyển – giao nhận

1. Vận chuyển

- Khu vực Nội thành: PGHOME sẽ miễn phí vận chuyển trong phạm vi 20km tính từ Trung tâm PGHOME.

- Khu vực Ngoại thành: Đối với các khách hàng ở khu vực ngoại thành, khách tỉnh sẽ tính phí vận chuyển theo từng đơn hàng.

2. Giao nhận

Khi nhận hàng hóa, khách hàng cần kiểm tra: số lượng, chất lượng hàng hóa trước khi lý nhận. Trường hợp số lượng, chất lượng hàng hóa và chứng từ không đúng như thỏa thuận, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và ghi rõ những thiếu sót cần bổ sung. Khách hàng đã nhận hàng nhưng không kí xác nhận xem như đã đồng ý sản phẩm chất lượng và đầy đủ. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết. 

CARANO
CARANO